Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 1.1.2021

Rekisterin pitäjä:

Karvoihin Katsomatta
Ullantie 2 B 6 01900 Nurmijärvi
karvoihinkatsomatta@outlook.com

Yhteyshenkilö:

Kia Stenlund
p. 0408393872

Kerään yrityksessä henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamista varten.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on henkilötietolain mukainen asiakasrekisteri. Asiakassuhteen hoito, yhteydenpito ja markkinointi.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus.

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite (kotikäyntejä varten).

Säilytämme henkilötietojasi
sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
kirjanpitoarkistossa seitsemän vuoden ajan

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan ja palvelimet ovat suojattu.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot, sekä oikeus tietojen oikaisemiseen.
Sinulla on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, esim. kieltää markkinoinnin.
Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä
Sinulle on oikeus peruuttaa suostumus, esim. peruuttaa suostumus markkinointiin.
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on “oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.